Hablan de nosotros

La Vanguardia,  Juny 2018
Presentació de "Més il·lustres execrables"


Pronto,  enero 2018

 La Vanguardia,  20/11/2016


La Vanguardia,  13/11/2016-----------------


-----------------
-----------------


-----------------


------------------------------------

-----------------