1. Avui dimarts 15 a les 19.30h presentació "El quadern de dilluns" de Jaume Cela.

    El resultat d’aquest llibre és com aquelles carpetes dels alumnes que s’han d’endreçar a final de cada trimestre i que recullen el treball fet durant un curs.
    Hi trobareu referències a l’actualitat que parlen del temps que ens toca viure. Un temps present, però que se sap condicionat pel passat, en forma de memòria, i que té la mirada al futur, a la utopia i a l’esperança que sempre suposa un projecte educatiu.

    Participen en l’acte  Jaume Cela (autor), Jaume Carbonell, Juli Palop i Josep Segales.